De rooie advekaot (2000)

4 dames, 4 heren, 1 (of meer) verteller(s); 30 - 35 min.

"Wie vloekt en kaart trapt d'n duvel op z'n staart!" (Oude volkswijsheid)

Een koopman, die terugkeert van de Bossche Mèrt wordt in herberg "De Bonte Osch" beroofd door de waardin en haar dochter en de plaatselijke lichtekooi. Valselijk beschuldigd belandt hij in het gevang.

Daar biedt een onbekende aan hem voor het gerecht te verdedigen. Prijs: zijn ziel; de duivel in hoogsteigen persoon dus! De koopman weigert en de de duivel daagt hem vervolgens uit tot een dobbelspel, met als inzet: zijn vrijheid of zijn ziel. De koopman accepteert uiteindelijk; en dan begint het dobbelspel...

(Brabants dialect)