Tumult rond een jubileum (1995)

4 dames, 3 heren (45 - 50 min.)

Sjaak wint een reis naar Parijs, waarbij hij iemand mag meenemen. Opeens blijkt hij meer vrienden te hebben, dan hij wist. Maar die reis valt wl net in het weekend, dat de KBO (c.q. de ANBO, c.q. de PCOB) zijn jubileumfeest zal vieren. Een moeilijke keuze: zal men voldoen aan de verplichtingen tijdens de jubileumviering, f samen naar Parijs gaan?

Waarom zijn die mannen eigenlijk zo happig op een reisje naar Parijs? De vrouwen zijn er niet gerust op. Aan Sjaak intussen de moeilijke keuze: wie neemt hij mee? Nog nooit kreeg hij zoveel goeie sigaren aangeboden... om van de flessen wijn nog maar te zwijgen.

De ontknoping is echter een andere, dan de mannen gedroomd hadden. Terwijl de vrouwen uiteindelijk aan het langste eind trekken...