Vincent (1997)
Het trieste leven van een zoeker

Biografie in 8 episoden, 6 dames en 5 heren

Beste Broer,
Ik voel hoe Pa en Ma denken over mij. Er is een soortgelijk opzien tegen mij in huis te nemen als er zou wezen om een grooten ruigen hond in huis te nemen. Hij zal iedereen in de weg loopen. En hij blaft zo hard...
Vincent (in een brief aan Theo)

“Vincent” beschrijft acht episoden uit het trieste leven van Vincent van Gogh, de Brabantse schilder: allereerst zijn verblijf als evangelist tussen de arme mijnwerkers van de Belgische Borinage; dan zijn verblijf in Den Haag, waar hij zijn leven een tijdlang deelde met de prostituee Sien Hoornik; en vervolgens zijn Nuenense jaren, waarin hij “De Aardappeleters” schilderde en een onmogelijke liefde beleefde en waarin hij tenslotte in conflict raakte met de toenmalige dorpspastoor.

Dan volgt de turbulente tijd van zijn verblijf in het Zuidfranse Arles samen met Paul Gauguin, waar zich steeds duidelijker de geestesstoornissen begonnen te openbaren, die tenslotte leidden tot zijn opname in een psychiatrische kliniek in St. Rémy. De laatste en achtste episode speelt zich tenslotte af in een herberg in Auvers, met zijn jongere broer Theo aan zijn sterfbed.

“Vincent” is de biografie van een rusteloze zoeker naar geluk en geborgenheid en naar de vervulling van zijn droom als kunstenaar. Een stuk vol passie, over het Brabantse boerenleven op schrale akkers en over levensdrift en zuidelijk temperament, in de zonovergoten landschappen van de Provence.