De slimme schaopherder (2010)

Een avondvullend oud verhaal uit de Achterhoek in 5 bedrijven
voor 3 mannen en 3 vrouwen (en ’n paar vertellers/vertelsters)

“Nog streumt deur de Schipbaeke ’t water,
geliek ik ’t zag stromen as kind;
as zocht ‘t ’n plaatse um te rusten,
dee ’t ondanks ’t zwarven nooit vindt...”
H. Krebbers: “Un korf voldennepeukels”

Ergens in de Achterhoek stond vroeger aan de Schipbeek een klooster. Vader abt en de monniken leefden er gelukkig en tevreden en daarom had de abt boven het poortgebouw een opschrift laten aanbrengen, dat luidde: “Hier leeft men zonder zorgen”.

Op een dag zag de hertog dat opschrift en hij werd vreselijk boos. Zélf zat hij diep in de zorgen: erfenisproblemen met andere adellijke families en steeds last van  de twisten tussen de Heekerens en de Bronckhorsten in zijn omgeving... en zouden hier dan onderdanen wonen zónder zorgen? Hij zou aan dat onbezorgde leventje wel eens gauw een einde maken!

Hij liet de abt bij zich komen en gaf hem drie raadsels op: zou de abt de oplossing van die raadsels niet binnen een week weten, dan zou het klooster met de grond gelijk gemaakt worden! Zó... nu wist de abt tenminste ook wat zorgen waren!

De abt peinsde zich een weeklang suf. Hij ging om goede raad naar Drieka-meuje, een wijze oude vrouw daar in de buurt; maar ook zij wist geen raad. Dan ontmoet hij Schaopen-Hannes, een herder die nauwelijks kan lezen en schrijven. “Laot mien maor ‘s efkes veur abt spöl’n”, zegt die. “En laot dan de hertog maor komm’n met zien raodselkes!”

Dan is de week om en Schaopen-Hannes gaat in de monnikspij van vader abt naar het kasteel, waar de hertog al grijnzend op hem zit te wachten...