Moord op Dunholm Castle (1990)

6 dames, 6 heren (avondvullend)

De zevende graaf Rosedale, weduwnaar en kinderloos, gaat zich op zijn oude dag verloven met Maureen Ramsey, een jonge actrice. Om dit heuglijke feit te vieren geeft hij een party voor enkele goede vrienden en vriendinnen op zijn voorvaderlijk kasteel, Dunholm Castle. Tijdens een toast, uitgebracht door kolonel Pickering, valt plotseling het licht uit. Wanneer de butler weer voor licht gezorgd heeft blijkt Lord Rosedale vermoord te zijn. Maar wie is de dader?

De ietwat conservatieve inspecteur Cooper staat voor de opgave deze moord op te lossen. Zeer tot zijn ongenoegen krijgt hij daarbij te maken met een jonge, geŽmancipeerde vrouwelijke collega. En nauwelijks is hij zijn onderzoek begonnen, of er wordt een tweede moord gepleegd... nog wel tijdens de reconstructie van de eerste moord!

Wie is de schuldige? Toby Frobisher, de neef en enige erfgenaam van Lord Rosedale? Hastings, de butler, die binnenkort ontslagen zou worden wegens fraude? Pickering, die zijn militaire loopbaan in India niet als kolonel, maar als sergeant blijkt te hebben beŽindigd? Of was het Ann Rutherford... of notaris Spaulding? Of...?