Nu zijt wellekome(2011)

Twee eenakters en een gedicht rond het thema Kerstmis

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
(oud Nederlands Kerstlied)

De Parochieraad en de Kerstviering
Eenakter voor Kersttoneel voor Senioren, 3 dames en 3 heren. Speelduur: 25 à 30 minuten.

In de pastorie vergadert de Parochieraad, om de komende feestdagen te bespreken: de kerkdiensten en een gezellige Kerstbijeenkomst in het parochiehuis voor alle parochianen, met muziek,  samenzang en toneel, kerstgedichten enz.

Als Noud Dijstelbloem vertelt, hoe de burgemeester van de naburige grote stad hem onlangs bij een drukbezochte receptie prees om zijn bestuurlijke kwaliteiten als gemeenteraadslid in het eigen dorp, voelen verschillende aanwezigen duidelijk de behoefte opkomen, om de eigen belangrijkheid ook nog maar eens naar voren te brengen.

Dora, die de aanwezigen voorziet van koffie en later van een drankje, hoort dit alles aan en schudt het wijze hoofd: “As ge oew eigen niks verbeeldt, dan telde tiggewoordig nie mir mee!

Maar tenslotte begint het opscheppen haar te vervelen. Ze vertelt de anderen over een ontmoeting die ze in de voorbije zomer zélf had, met een belangrijk iemand. En hoe ze daarbij die internationaal bekende persoon versteld deed staan met betrekking tot een totnogtoe door niemand ooit ontdekte onvolkomenheid in een wereldberoemd kunstwerk! Hetgeen de verzamelde aanwezigen tot een beschaamd stilzwijgen brengt…

Kerstmis en de Rijdende Rechter
Eenakter voor Kersttoneel voor Senioren, 3 dames  en 3 heren. Speelduur: 25 à 30 minuten.

Guus en Sjan van Heeswijk (aan de ene kant), en Toos Raaymakers (aan de andere kant), hebben sinds enkele maanden nieuwe buren: Diane en Eric Veringa, afkomstig uit het westen van het land. Daar zou verder niks mis mee zijn, maar deze nieuwe buren hebben veel aan te merken op de leefwijze van de Van Heeswijks en van hun kinderen en kleinkinderen: burengerucht, boomtakken die over de schutting tussen hen in reiken en auto’s, die foutief geparkeerd worden (althans: volgens de nieuwe buurvrouw). En dan dat Brabantse taaltje…

De nieuwe buren schakelen zelfs de Rijdende Rechter in: meester Frank Visser komt dus op bezoek, compleet met duimstok en meetlint.

Maar dat loopt tenslotte toch héél anders af, dan de klagende buren gedacht hadden…

Kerstnacht 1914
gedicht

"In “Kerstnacht 1914” wordt  het historische verhaal verteld van de verbroedering van Franse, Schotse en Duitse soldaten tijdens de Kerstnacht van 1914, in de loopgraven van het Westelijk front.