Weekend in een spookhuis (2002)

5 dames, 4 heren (avondvullend)

"Erfgenamen zijn niet geïnteresseerd in wat u doet, maar in wat u nálaat!" (Alexander Pola, in "FARCE MAJEURE")

Oom Ludo, laatste telg uit een oud adellijk geslacht, is gestorven. Enkele neven en nichten werden door hem in zijn testament bedacht, onder andere Yvonne die het oude landhuis van oom Ludo erft. Over dat huis doen in het dorp en in de wijde omgeving trouwens allerlei verhalen de ronde: het zou er spoken! Na de voorlezing van het testament wordt Yvonne geplaagd door de anderen, die geld of aandelen of het tweede huis in Frankrijk geërfd hebben: daar zit je dan, Yvonne, in je spookhuis waar de geest van een vermoorde ridder weeklagend ronddoolt, op zoek naar zijn moordenaar. Yvonne is echter een nuchter type, die het allemaal eigenlijk wel grappig vindt. Ze is in ieder geval niet onder de indruk van de spookverhalen. Ook de meeste anderen doen stoer: o nee, voor spoken zijn ze niet bang!

Dan krijgt Yvonne een idee: ze nodigt de anderen uit voor een weekend in haar nieuwe eigendom, een weekend in het spookhuis dus. Ine, getrouwd met een neef van oom Ludo, durft eerlijk te bekennen dat ze bang zou zijn: want ze gelooft in occulte verschijnselen, in de macht van geesten van overledenen. De anderen moeten daar om lachen. Ze durven de uitdaging van Yvonne best aan! En dan breekt dat weekend aan. In het begin is alles nog rustig. Dan valt er opeens een schilderij van de muur, dan een oud geweer. Er klinken zware donderslagen, bliksemflitsen zijn zichtbaar door het raam. Een luid weeklagende stem roept om wraak­... en voor het buitenraam verschijnt een witte gedaante, met grote donkere oogholten. Achter een kast wordt een oud schilderij gevonden van heer Arnulf, de vermoorde ridder. Het wordt in de kamer tegen de achterwand gezet. Bij een plotselinge donderslag valt even het licht uit. Als het licht weer aangaat staat deze heer Arnulf vóór het schilderij! Langzaam loopt hij de kamer in, met dreigend uitgestoken zwaard. Op het schilderij is nog slechts de donkere contour van de ridder te zien.

Een thriller met diverse effecten, eenvoudig te realiseren. En eindigend met een onverwachte bekentenis, die opeens de hele erfenis in een ander daglicht stelt...